بوفالوینگز کاملا پخته منجمد
بوفالوینگز

بوفالوینگز کاملا پخته منجمد

مواد تشکیل دهنده

کتف و بال مرغ، نمک، ادویه جات، آب

بسته بندی ها
بسته بندی
450 گرم متغیر
نگهداری و پخت
نگهداری
منجمد -18 درجه
فر
180 درجه 8 دقیقه
  • انرژی 80 کیلوکالری
  • چربی 4 گرم
  • نمک 0/55 گرم
  • قند 1 گرم
  • اسید چرب ترانس کمتر از 0/01 گرم