فرم استخدام

فرم استخدام

فرم استخدام

رزومه خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایید

شغل مورد تقاضا


سوابق شغلی ( به ترتیب از آخرین محل خدمت)


+ اضافه کردن سابقه کاری جدید

زبان های خارجی


+ اضافه کردن زبان جدید

آشنایی با کامپیوتر، نرم افزار و شبکه های اجتماعی


مشخصات معرف


آپلود تصویر و رزومه