پنیر پیتزا منجمد
پنیر پیتزا

پنیر پیتزا منجمد

مواد تشکیل دهنده

پنیر پیتزا اولیه بدون چرب، خامه 60% چربی، کره پاستوریزه حیوانی، نمک.

بسته بندی ها
بسته بندی
180 گرم
بسته بندی
500 گرم
بسته بندی
2000 گرم
نگهداری و پخت
نگهداری و پخت
منجمد 18- درجه
  • انرژی 137/5 کیلوکالری
  • چربی 19/25 گرم
  • نمک 0/29 گرم
  • قند 13/5 گرم
  • اسید چرب ترانس کمتر از 0/01 گرم