سیب زمینی منجمد
سیب زمینی

سیب زمینی منجمد

مواد تشکیل دهنده

 سیب زمینی، روغن مایع گیاهی مخصوص سرخ کردنی.

نگهداری و پخت
نگهداری و پخت
منجمد 18- درجه
تابه
شعله ملایم 5-6 دقیقه
  • انرژی 115/5 کیلو کالری
  • چربی 4/06 گرم
  • نمک 0 گرم
  • قند 0/55 گرم
  • اسید چرب ترانس کمتر از 0/01 گرم