خمیر پیتزا ب.آ منجمد
خمیر پیتزا ب.آ

خمیر پیتزا ب.آ منجمد

مواد تشکیل دهنده

آرد گندم، خمیر مایه، نمک، روغن مایع خوراکی.

بسته بندی ها
بسته بندی
480 گرم 4 عدد
نگهداری و پخت
نگهداری و پخت
منجمد 18- درجه
  • انرژی 124/95 کیلو کالری
  • قند 0/1 گرم
  • چربی 0/75 گرم
  • نمک 0/35 گرم
  • اسید چرب ترانس کمتر از 0/01 گرم