همبرگر 90 درصد جعبه ای خام منجمد
همبرگر 90 درصد جعبه ای

همبرگر 90 درصد جعبه ای خام منجمد

گوشت قرمز (90 درصد)، پیاز، روغن مایع خوراکی، آرد گندم، گلوتن گندم، نمک، ادویه جات.