همبرگر 60 درصد جعبه ای خام منجمد
همبرگر 60 درصد جعبه ای

همبرگر 60 درصد جعبه ای خام منجمد

گوشت قرمز (60 درصد)، پیاز، آرد سوخاری، روغن مایع خوراکی، آرد گندم، ادویه جات، نمک.