مهندس جمال رازقی جهرمی، شخصیت سال صنعت غذا در سال 1401

اخبار و مقالات

مهندس جمال رازقی جهرمی، شخصیت سال صنعت غذا در سال 1401

مهندس جمال رازقی جهرمی، بنیانگذار و رئیس هیات مدیره گروه تولیدی ب.آ و رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان، در نظرسنجی صورت گرفته از سوی ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، به عنوان شخصیت سال صنعت غذا در سال 1401 برگزیده شد.

مهندس جمال رازقی جهرمی، شخصیت سال صنعت غذا در سال 1401

نظرات کاربران